Garantievoorwaarden Saffire Smoker & Grills | Road Trip Trading
Voorwaarden en bepalingen van de beperkte levenslange garantie van Saffire BBQ.
levenslange, garantie, saffire, bbq, smoker, grill
15660
post-template-default,single,single-post,postid-15660,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-6.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_non_responsive

22 feb Garantievoorwaarden Saffire Smoker & Grills

Voorwaarden en bepalingen van de beperkte levenslange garantie van Saffire BBQ.

1. Saffire
Voor alle Saffire ® modellen geldt een beperkte levenslange garantie op materiaal en constructie van alle keramische onderdelen (zoals de keramische basis,deksel met schoorsteen, afdekdop, vuurkorf en binnenring) voor de oorspronkelijke koper of eigenaar, die het product bij een erkende dealerheeft aangeschaft en die de garantie heeft geregistreerd zoals vereist. Deze garantie geldt zolang de oorspronkelijke koper de Saffire® of het onderdeel in eigendom heeft, met uitzondering van andere keramische, metalen en houten onderdelen die worden gedekt zoals hieronder verklaard. Deze garantie is in aanvulling op en heeft geen invloed op uw wettelijk vastgelegde rechten.

2. KERAMISCHE ACCESSOIRES:
Ring en keramische pizza/grillstenen van het merk Saffire hebben een beperkte garantie van drie (3) jaar voor de oorspronkelijke koper. Breuk door vallen of misbruik vallen niet onder deze garantie.

3. METALEN ONDERDELEN:
De onderdelen van metaal, roestvrij staal en gietijzer van de Saffire (zoals de metalen banden, het scharniermechanisme, metalen deksel met twee functies, margrietschijf, rooster, vuurkorf en regelschuif) hebben een beperkte garantie van vijf (5) jaar voor de oorspronkelijke koper.
Saffire stelt alles in het werk om roestbestendige materialen en lak, die tegen hoge temperaturen bestand is, op metalen oppervlakken te gebruiken. Metalen materialen en beschermende deklagen kunnen echter worden aangetast door diverse oppervlakte krassen of blootstelling aan stoffen en omstandigheden waarover Saffire geen controle heeft. Chloor, industriële dampen, chemicaliën, kunstmest, extreme vochtigheid, pesticiden door het gazon en zout zijn enkele van de stoffen die lak en finish op metalen deklagen kunnen aantasten. Om deze redenen vallen ROEST, OXIDATIE, VERVAGING of andere ONVOLKOMENHEDEN op metalen, roestvrij stalen en gietijzeren onderdelenniet onder de garantie, tenzij deze leiden tot verlies van structurele integriteit of defecten van deze onderdelen van de Saffire.

4. HOUTEN ONDERDELEN:
Houten onderdelen, zoals zijplankjes hebben een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper. Houten producten zijn niet gedekt tegen normale verwering of scheuren tenzij de structurele integriteit verloren gaat.

LET OP!:

Plaats een Saffire niet rechtstreeks op of in de buurt van een brandbaar oppervlak, plankenvloer, tafel of andere ondergrond zonder een Saffire metalen nest of metalen inbouwtafel, of zonder een andere vuurvaste barrière te gebruiken zoals een 5 cm dikke betonnen tegel onder de Saffire, aangezien dit de garantie tenietdoet en Saffire uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor alle hieruit voortvloeiende directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade afwijst. Zie veiligheidstips

5.TEMPERATUURMETER EN PAKKING:
De pakkingen en de temperatuurmeter hebben een beperkte garantie van één (1) jaar voor de oorspronkelijke koper.

6. DIVERSEN:
Andere onderdelen of accessoires van Saffire die bij een door Saffire erkende dealer zijn aangeschaft, kunnen ook diverse garanties hebben -zie het specifieke artikel voor details.

7. WAT NIET IS GEDEKT:
Deze garanties zijn gebaseerd op normaal en redelijk huishoudelijk gebruik en i.c.m. goed onderhoud van de Saffire Commercieel gebruik en soortgelijke toepassingen hebben een beperkte garantie van 1 jaar. De garantie is niet van toepassing op bijkomende of onvoorziene schade of breuk, of voor schade veroorzaakt door:
vervoer; laten vallen; verkeerde montage; onjuiste ondersteuning; pogingen om de Saffire te ondersteunen door andere middelen dan een goedgekeurd Saffire Nest of solide, onbrandbaar oppervlak onder de basis; commercieel gebruik; wijzigingen; veranderingen; nalatigheid; misbruik; onjuiste verzorging/onderhoud; gevaren op de weg; normale en redelijke slijtage; of natuurrampen.

De garantie is niet van toepassing op krassen, deuken, scherfjes, haarscheurtjes, het ontstaan van kleine cosmetische scheuren in de buitenste glazuurlaag die de werking van de Saffire niet beïnvloeden.
Bij aanschaf van een Saffire of aanverwante artikelen via niet erkende dealers, niet erkende retailkanalen en niet erkende derden vervalt de garantie.

Opmerking:
Wanneer consumenten iets van een niet-erkende bron kopen, zelfs als deze als een rechtmatig bedrijf werkt en producten in ongeopende dozen met lege garantiekaarten aanbiedt (maar een niet-erkende wederverkoper is), verkopen ze, volgens de juridische definitie, tweedehands producten. Als iemand iets koopt van een niet-erkende wederverkoper of handelaar, of van een niet-erkende online wederverkoper, betreft het bijna altijd producten zonder fabrieksgarantie, ongeacht alle verklaringen of beweringen van de verkoper. Dit is het standaardbeleid van veel merken en bedrijven, niet alleen van Saffire.

8. DEKKINGSDATUM:
De garantiedekking vangt aan wanneer een Saffire, die van een erkende handelaar is gekocht door de oorspronkelijke koper en eigenaar,bij Saffire.eu wordt geregistreerd zoals vereist volgens deze garantievoorwaarden. Als u uw saffire niet op de website kunt registreren, kan een erkend handelaar u een formulier geven om in te vullen en naar Saffire te sturen. Een geldig aankoopbewijs van een erkend handelaar is vereist om een garantieclaim in te dienen.

9. DEKKING VOLGENS DE GARANTIE:
Oorspronkelijke onderdelen van Saffire waarvan blijkt dat ze materiaal- en constructiefouten bevatten en die gedekt zijn door een geldige en geregistreerde garantie, worden naar goeddunken van Saffire kosteloos vervangen of gerepareerd, afhankelijk van de voorwaarden en bepalingen van deze garantie.

10. GARANTIECLAIMPROCEDURE:
Voor ondersteuning volgens de garantie dient u contact op te nemen met de erkende handelaar bij wie u het artikel heeft aangeschaft.
Voor Saffie die zijn aangeschaft in landen buiten Europa worden garantieclaims afgehandeld door een erkend handelaar of distributeur in het land waar ze zijn gekocht. Raadpleeg de sectie dealers om de erkende internationale Saffire distributeur in uw specifieke regio te vinden. Garantieclaims moeten worden ingediend via een erkend handelaar of distributeur in het land waar het artikel oorspronkelijk is gekocht. Verzend geen onderdelen voor een garantieclaim voordat u contact heeft opgenomen met een erkend handelaar of distributeur, want in sommige gevallen is het niet nodig om het gegarandeerde onderdeel te retourneren.

11. VEREISTE INFORMATIE VOOR CLAIM:
Er moet een aankoopbon met daarop de aankoopdatum en naam van de erkende handelaar waar u de Saffire of een ander Saffire-product heeft aangeschaft, worden meegestuurd met elke garantieclaim, evenals een nauwkeurige omschrijving van het probleem of het defecte onderdeel. De voorkeur is om foto’s die de claim onderbouwen mee te sturen. Voor garantiedoeleinden is een oorspronkelijke koper de persoon wiens naam op de aankoopbon staat en die de vereiste Saffire-garantie heeft geregistreerd.

12. VERZENDING EN LEVERING:
Saffire is niet aansprakelijk voor verzend-, bestel-, arbeids- of verpakkingskosten, export/importrechten, BTW of andere geheven belastingen als gevolg van een garantieclaim, service, reparatie of retournering, tenzij dit schriftelijk is goedgekeurd door Saffire.

13. TENIETDOEN VAN DE GARANTIE:
Alle niet-toegestane wijzigingen of veranderingen aan een Saffire doen de garantie teniet. Dit omvat het boren van gaten of het aanpassen van onderdelen; gebruik van andere onderdelen in de Saffire dan authentieke Saffire-onderdelen; of gebruik van inwendige onderdelen op een andere manier dan zoals bedoeld door de fabrikant. Wijzigen of op verkeerde wijze vervangen van inwendige onderdelen, zoals de vuurkorf en de binnenring, doet de garantie teniet, en Saffire wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, bijkomende of gevolgschade die hieruit voorkomt. Aanmaakvloeistof of welk ontvlambaar mengsel dan ook in een Saffire gieten doet de garantie teniet. Dit is een gevaarlijke praktijk en kan tot schade of persoonlijk letsel leiden. Zie Veiligheidstips op Saffire.eu.

14. VERTRAAGDE OF NIET-NAKOMING:
Saffire is niet aansprakelijk voor vertraagde of niet-nakoming van Saffire volgens de garantie veroorzaakt door een gebeurtenis of onvoorziene omstandigheid buiten de controle van Saffire, met inbegrip van, zonder beperking, force majeure, oorlog, overheidsbeperkingen of -belemmeringen, stakingen, brand, overstroming, transportvertragingen of verminderde materiaalvoorraad.

15. BEPERKINGEN:
Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Er zijn geen andere garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, behalve zoals specifiek vermeld in deze garantie of zoals voorzien kunnen zijn door wettelijk vastgelegde rechten die van staat tot staat en van land tot land verschillen. Saffire machtigt geen enkele persoon of vertegenwoordiger om verplichtingen of aansprakelijkheid voor Saffire op zich te nemen of te aanvaarden in verband met de verkoop van een Saffire product.
Garanties, schriftelijk, mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend, worden niet gegeven aan personen die het product krijgen van een andere bron dan Saffire of een door Saffire erkend distributeur of dealer, of via een goedgekeurde promotie van Saffire. Kopen en/of aannemen van een Saffire-product van niet-erkende handelaars of online wederverkopers doet de garantie in verband met het product teniet. Saffire wordt niet verkocht in discountzaken, discountketens, online- tenzij aangesloten bij erkende dealer-, of door e-commerce zaken, en ieder product dat van een dergelijke verkoper wordt aangeschaft wordt niet gedekt door de garantie. Erkende dealers kunt u vinden op de Saffire.eu website.

16. DE VERPLICHTINGEN VAN
Saffire: Door reparatie of vervanging van onderdelen op de wijze en gedurende de tijdsperiode zoals in deze voorwaarden bepaald, wordt voldaan aan alle verplichtingen volgens de garantie en/of eventuele directe en/of afgeleide aansprakelijkheden van Saffire. De exclusieve remedie van een koper voor iedere inbreuk op deze garantie of iedere andere stilzwijgende garantie is beperkt zoals hier aangegeven tot vervanging of reparatie van het onderdeel, dat op kosten van de koper naar de koper wordt verzonden.

17. BEPERKINGEN:VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET REIKEN ALLE WETTELIJK VOORGESCHREVEN, UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET VERDER DAN DEZE GARANTIE. AANSPRAKELIJKHEID VOOR BIJKOMENDE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE IS UITGESLOTEN.
In sommige staten en/of landen is uitsluiting of beperking vanbijkomende of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

18. DE GARANTIE REGISTREREN:
De garantie kan geregistreerd worden bij Saffire.eu.
Indien u de Saffire niet bij Saffire.eu registreert, of uw aankoop niet registreert op een andere manier die Saffire ter beschikking stelt, wordt uw garantie tenietgedaan. Als u een gedrukt formulier nodig heeft om in te sturen, kunt u contact opnemen met een erkend dealer of distributeur. De hier gespecificeerde garanties bevatten al uw specifieke wettelijke rechten volgens de beperkte levenslange garantie van Saffire. Het is echter mogelijk dat u andere rechten heeft die van staat tot staat en van land tot land verschillen.

19. TITELS:
De in deze garantie gebruikte titels zijn uitsluitend voor het gemak, en hierdoor worden de voorwaarden van de garantie niet gewijzigd.

No Comments

Post A Comment